Alt om SMART
To videoer til dig, der er nysgerrig på hvad SMART-konceptet har at byde på. I de tre små film gør Jakob og Karen dig klogere på, hvad du personligt og fagligt kan få ud af at melde dig som frivillig SMART-facilitator, og hvordan det professionelle behandlingssystem med fordel kan drage nytte af SMARTs selvhjælpsgrupper som et bæredygtigt efterbehandlingstilbud og støttende fællesskab.

SMART for facilitatorer:
Facilitator-rollen på to minutter
Det var lysten til at give noget til andre og lysten til at lære nyt, der fik Jakob Egeberg Mortensen til at blive uddannet facilitator i SMART. Via facilitatoruddannelsen har er han lært om gruppeledelse, gruppedynamikker og aktiv lytteteknik, lige som han er blevet klogere på begreber som recovery og empowerment.
Jakob faciliterer en SMART-gruppe og er tiltrukket af, at han ikke er pålagt prædike, at nogen eller noget er rigtigt eller forkert, men at alle deltagere frit kan arbejde ud fra deres egne personlige målsætninger og vælge deres egen vej, som han og de andre i gruppen er til for at understøtte. Som facilitator er det også rart, at SMART udgør et bredt fællesskab, hvor alle kan komme uanset hvilken type misbrug eller måske diagnose man gerne vil håndtere bedre, siger Jesper.Relationen til det professionelle behandlingssystem:                                
SMART-grupperne er en naturlig forlængelse af behandlingen
Rusmiddelcentret i Gladsaxe bruger SMART som en naturlig forlængelse af den eksisterende behandling til at fastholde struktur og facilitere fællesskaber, fortæller centerleder Karen Rude. Det er godt for såvel behandlingsresultaterne som for brugerne og deres familier, for når mennesker er færdige med et behandlingsforløb, har de brug for netværk, der forstår dem uden så mange ord. Det er også en fordel at SMART til forskel fra andre selvhjælpssammenhænge ikke kræver at nogen skal sige aldrig mere nogle former for stemningsændrende midler for at blive en del af fællesskabet.
Rusmiddelcentret informerer deres brugere om, at SMART findes og hvor og hvornår, der er møder. Op til et par gange om året inviterer centret SMART på besøg til at fortælle om møderne, hvad de laver på møderne, og hvad man kan få ud af at deltage. Endelig kan et besøg til et SMART-møde også være en del af den enkelte brugers individuelle udslusningsplan.

I de følgende videoer fortæller formand for SMART Recovery Danmark først i et par minutter om det simple og effektive Fordele-Ulempe-skema. Værktøjet, der afklarer forvirring og tvivl og baner vej for nye bæredygtige problemløsninger.
Dernæst tager han fat på de fire grundlæggende områder som alle SMART-møder og -værktøjer retter sig imod.


SMARTs 4-punkts programHold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram