Alt om SMART
Tre videoer til dig, der er nysgerrig på hvad SMART-konceptet har at byde på. I de tre små film gør David, Jesper og Karen dig klogere på, hvad der får brugere til at blive ved med at komme, hvilken afgørende forskel SMART-netværket kan gøre, hvad du personligt og fagligt kan få ud af at melde dig som frivillig SMART-facilitator, og hvordan det professionelle behandlingssystem med fordel kan drage nytte af SMARTs selvhjælpsgrupper som et bæredygtigt efterbehandlingstilbud og støttende fællesskab.

SMART for facilitatorer:
Facilitator-rollen på to minutter
Det var lysten til at give noget til andre og lysten til at lære nyt, der fik Jakob Egeberg Mortensen til at blive uddannet facilitator i SMART. Via facilitatoruddannelsen har er han lært om gruppeledelse, gruppedynamikker og aktiv lytteteknik, lige som han er blevet klogere på begreber som recovery og empowerment.
Jakob faciliterer en SMART-gruppe og er tiltrukket af, at han ikke er pålagt prædike, at nogen eller noget er rigtigt eller forkert, men at alle deltagere frit kan arbejde ud fra deres egne personlige målsætninger og vælge deres egen vej, som han og de andre i gruppen er til for at understøtte. Som facilitator er det også rart, at SMART udgør et bredt fællesskab, hvor alle kan komme uanset hvilken type misbrug eller måske diagnose man gerne vil håndtere bedre, siger Jesper.


SMART for brugere:
For David er SMART et uundværligt holdepunkt
Det ugentlige SMART-møde er blevet et fast holdepunkt i David Elmers tilværelse. Her kan han følge op på sig selv og blive støttet i at holde fast i sine mål. Tidligere var han mest typen, der vendte sig væk fra andre og isolerede sig, når det gik mindre godt. Problemer skulle han nok selv klare med et ’jeg skal bare’ og med diverse ubrugelige genveje. Det har været så vedkommende for David at komme i SMART, at han i stedet er blevet udadvendt og har stort udbytte af de andres forståelse og samtidig selv kunne bidrage med forståelse og erfaring til andre.

Relationen til det professionelle behandlingssystem:                                
SMART-grupperne er en naturlig forlængelse af behandlingen
Rusmiddelcentret i Gladsaxe bruger SMART som en naturlig forlængelse af den eksisterende behandling til at fastholde struktur og facilitere fællesskaber, fortæller centerleder Karen Rude. Det er godt for såvel behandlingsresultaterne som for brugerne og deres familier, for når mennesker er færdige med et behandlingsforløb, har de brug for netværk, der forstår dem uden så mange ord. Det er også en fordel at SMART til forskel fra andre selvhjælpssammenhænge ikke kræver at nogen skal sige aldrig mere nogle former for stemningsændrende midler for at blive en del af fællesskabet.
Rusmiddelcentret informerer deres brugere om, at SMART findes og hvor og hvornår, der er møder. Op til et par gange om året inviterer centret SMART på besøg til at fortælle om møderne, hvad de laver på møderne, og hvad man kan få ud af at deltage. Endelig kan et besøg til et SMART-møde også være en del af den enkelte brugers individuelle udslusningsplan.

I de følgende videoer fortæller formand for SMART Recovery Danmark først i et par minutter om det simple og effektive Fordele-Ulempe-skema. Værktøjet, der afklarer forvirring og tvivl og baner vej for nye bæredygtige problemløsninger.
Dernæst tager han fat på de fire grundlæggende områder som alle SMART-møder og -værktøjer retter sig imod.


SMARTs 4-punkts program


Introduction to SMART Recovery (english version)

SMART RECOVERY Denmark is part of an international network represented in various countries, including the USA, England
and Australia. Former President of SMART Recovery International Tom Horvath welcomes, introduces the SMART program and
talks about how SMART is organized in the United States.
SMART RECOVERY Danmark er en del af et internationalt netværk, der er repræsenteret i forskellige lande, blandt andet USA, England og Australien. Tidligere præsident for SMART Recovery International Tom Horvath byder velkommen, introducerer SMART-programmet og fortæller om, hvordan SMART er organiseret i USA.
 


Nyheder

Sponsorer