Foreningen SMART RECOVERY DANMARK (SRDK)
 
SRDK er en forening med landsdækkende sigte. Det er via SRDK, at alle SMART's aktiviteter i Danmark tilrettelægges.
 
SRDK er en helt almindelig forening i den forstand, at der er medlemmer og en bestyrelse, der vælges på en årlig generalforsamling. Du kan med andre ord søge indflydelse i SRDK ved at melde dig ind i foreningen.
 
SRDK har CVR-nummer 40031529

Her er foreningens vedtægter.

Her finder du referater fra foreningens årlige generalforsamling:
2019

2020

Organisering

SRDK er organiseret af frivillige - for frivillige - og baserer sig på dannelsen af lokalforeninger, der driver SMART's aktiviteter lokalt med støtte fra landsforeningen.  
 
Non-profit
SMART Recovery er non-profit. Det betyder, at SRDK gennem den ene del af sine aktiviteter søger at generere et overskud, som bruges til at financiere den anden del af sine aktiviteter. Overskud ved eksempelvis bogsalg og kursusafholdelse bruges således til omkostninger af drift af foreningen, hjemmeside, PR, tryksager, revision osv. En lille andel sendes til SMART Recovery International, som arbejder for at udbrede SMART i hele verden. Ønsker du detaljeret indblik i SRDK's økonomi, så er du velkommen til at tage kontakt.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram