Om SMART

SMART Recovery er et verdensomspændende netværk af selvhjælpsgrupper drevet af frivillige, der har til formål at støtte enkeltpersoner i at opnå uafhængighed fra vanedannende adfærd.

SMART står for Self Management And RecovVery Training. Self management betyder Selvforvaltning og begrebet Recovery står for en forandringsproces, hvor individer forbedrer deres sundhed og velvære, lever et selvstændigt liv og stræber efter at nå deres fulde potentiale.

SMART Recovery selvhjælpsgrupper tilbyder gruppeforløb over hele landet for mennesker, der har eller har haft en dårlig vane og ønsker hjælp, støtte og inspiration til at håndtere deres afhængighed. Læs om de gode effekter af SMART i Socialstyrelsens evaluering her.

Grupperne ledes af frivillige facilitatorer, der alle har bestået den formelle uddannelse udbudt af SMART Recovery.

VORES MISSION
 • at hjælpe mennesker, der ønsker at komme ud af afhængighed og selvdestruktive vaner
 • at skabe et levende netværk af engagerede frivillige i hele landet
 • at udbrede SMART-konceptets værdier og principper på nationalt plan


VORES TILGANG

 • er videnskabeligt baseret, og benytter sig af motiverende, adfærdsregulerende og kognitive metoder.
 • vi underviser i selvtillid, øget indflydelse i eget liv og gør deltagerne i stand til at træffe bedre valg.
 • SMART tilbyder ugentlige, støttende møder, som er lærerige og fokuseret på åbne samtaler, brainstorms og diskussioner mellem deltagerne.
 • metoden understøtter brug af ordineret medicin, psykologisk og psykiatrisk behandling, samt kommunal misbrugsbehandling.
 • programmet virker på alle former for vanedannende adfærd, hvad enten der er tale om rusmidler som alkohol og narkotika, eller spil, sex, spisning, træning, shopping, selvskade m.v.
 • konceptet videreudvikles løbende i takt med, at de videnskabelige metoder angående afhængighedshåndtering udvikler sig.


SMART RECOVERY hjælper deltagerne
med at beslutte, om de har et problem, metoden opbygger deres motivation for forandring og tilbyder en række gennemprøvede værktøjer og teknikker til recovery.

 
SMART Recovery’s tilgang, viden og værktøjer er samlet i et 4-punktsprogram om:
 • Opbygning og vedligeholdelse af motivation
 • Håndtering af trang
 • Håndtering af tanker, følelser og adfærd
 • At leve et afbalanceret liv

4-punktsprogrammet på video 

Hvem, hvad, hvor længe?

Der findes både åbne og lukkede SMART Recovery selvhjælpsgrupper
De åbne grupper er åbne for alle. De eneste kriterier for deltagelse er, at man ikke forstyrrer mødet og at man er i stand til at deltage aktivt (ved at lytte og/eller tale) i gruppens samtaler om afholdenhed. De lukkede grupper er lukkede på forskellige måder og af forskellige årsager. Det kan være at man skal være indskrevet i en bestemt institution for at deltage eller at man skal have været afholdende i et stykke tid. Der er eksempelvis også grupper kun for kvinder. Læs mere ved hvert enkelt lukkede møde i oversigten.

SMART Recovery’s selvhjælpsgrupper er ikke i stand til at hjælpe med alle slags problemer
Deltagerne opfordres derfor til at søge professionel hjælp, når det er nødvendigt. Også i dette henseende kan gruppen være en god støtte til at finde ud af, hvordan man vil gribe sine problemer an og hvor man kan henvende sig henne.

Det er muligt at komme i SMART, så længe man ønsker det
Mange mennesker oplever, at det at fortsætte i SMART efter de har opnået frihed fra den dårlige vane de søgte uafhængighed fra, hjælper dem til at undgå tilbagefald. Nogle bliver facilitatorer og opretter nye møder. Andre fortsætter bare med at deltage i møderne og dele deres uvurderlige erfaringer med andre.

Download info i pdf her: Info tekst om SMART Recovery Danmark 

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram