SMART Recovery Danmark indkalder til ordinær generalforsamling

Det foregår tirsdag den 20. april 2021, klokken 19 og vi glæder os til at byde alle velkommen.

Generalforsamlingen afholdes i år online via Zoom og kræver derfor forudgående tilmeldinginfo@smartrecovery.dk. Deltagere modtager link til generalforsamlingen senest dagen før arrangementet finder sted.  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Bestyrelsens oplæg til aktiviteter for det kommende år
7. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af evt. kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelt

Sager og forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen på mailadressen info@smartrecovery.dk

Endelig dagsorden offentliggøres en uge før generalforsamlingen.

Nyheder

Sponsorer