Familie & Venner


Er du tæt på én der er afhængig af rusmidler eller anden skadelig adfærd?

Når man har været vidne til et andet menneskes afhængighed, føler man sig som pårørende ofte slidt i både krop og sjæl. Afhængighed påvirker ofte hele familiens liv – det er hårdt for alle parter. Det er ofte utroligt givtigt at give sig selv mulighed for i trygge rammer at mødes med andre, der selv har haft det tæt inde på livet.

Som pårørende kan du stå i situationer, som du har brug for at drøfte med andre, der har oplevet noget lignende. I en selvhjælpsgruppe kan du udveksle erfaringer og viden med andre og I kan støtte hinanden, når det er svært at fastholde forandringsprocessen. I gruppen kan du også få støtte til at kommunikere bedre og mere positivt samt få en sundere relation til din pårørende/ven, så du ikke ubevidst hjælper med at bibeholde den skadelige adfærd. Få støtte/sparring på svære situationer f.eks. det at sætte grænser og passe på dig selv.

Eksempler på hvad gruppen kan arbejde med på møderne:
  • Selvomsorg
  • Positiv kommunikation i stedet for at tigge, true og konfrontere
  • At sætte sunde grænser
  • At undgå indirekte at understøtte misbruget
  • Tage tid til at lytte og forstå
  • Værdsætte det der går godt.
SMART selvhjælpsgrupper for Familie & Venner baserer sig på koncepter fra SMART Recovery og CRAFT

Udover de kognitive redskaber til følelsesmæssig selvmestring (self-management), inkorporerer SMART for Familie & Venner også værktøjer fra et videnbaseret program, som hedder Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT). CRAFT mener at det giver bagslag at bruge den ofte omtalte metode ‘bryd relationen og vent på at de når bunden’. Forandring er mulig og familier kan gøre en forskel ved at lære nye måder at interagere med deres nære på.

CRAFT’s tilgang er blevet testet og det er blevet fundet, at der er dobbelt så stor chance for at din nære søger behandling end hvis der bruges Johnson Intervention (konfrontation til at få den misbrugende til at søge behandling) og 6 gange så sandsynligt i forhold til Al-Anon.  CRAFT er baseret på efterprøvede adfærdsprincipper og der undervises i positive, ikke-konfronterende strategier som f.eks. positiv kommunikation og at positiv adfærd belønnes i stedet for at man som pårørende involvere sig i følelsesmæssigt ladede konfrontationer, som måske i stedet skubber din nære til at bruge/drikke eller at blive udadreagerende.

Flere SMART F&V i Danmark

SMART Recovery tilbyder allerede gruppeforløb til Familie & Venner. I menupunktet Find Møde kan du se hvilke møder der er for pårørende.

Men vi vil meget gerne have flere møder i hele landet. Er du interesseret i at blive Facilitator og oprette en gruppe kan du kontakte uddannelsesleder Jan Frederiksen på 22 38 66 56 og høre nærmere om uddannelsesmulighederne.

I byer hvor vi har lokalforeninger, er der mulighed for at lokalforeningen vil finansiere din uddannelse efter aftale.


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram