Vil du være SMART-facilitator?

Som SMART-facilitator bliver du en del af et verdensomspændende netværk af frivillige, som alle kan se og opleve virkningen og effekten af SMART Recovery selvhjælpsgrupper. Selvom vejen ud af et misbrug er den enkeltes valg og ansvar, kan du som SMART-facilitator være med til at støtte, hjælpe og gøre en forskel.

"Jeg blev facilitator, fordi jeg, efter en periode som almindelig deltager i en SMART-gruppe, selv ville lære, hvordan jeg effektivt kunne hjælpe andre til at hjælpe sig selv.

Hver gang jeg har faciliteret et SMART-møde tager jeg hjem med en god fornemmelse i maven, fordi jeg ved at mindst en af mine deltagere har det bedre, og det ville ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke jeg var der. Jeg holder meget af at høre andres historier og erfaringer. Det hjælper også mig på min rejse. Vi har ikke nødvendigvis de samme problemer, men følelserne er de samme, og det er rart, at vi ikke er alene. Ved et SMART-møde er der ikke noget rigtigt eller forkert, der er plads til alle og vi udviser alle respekt for hinanden og alt, hvad vi hver især har med.

Det giver mig en stor tilfredsstillelse at være der for andre, at give deltaerne ro og plads til at sige højt hvordan de har det, hvor de er på deres rejse, og hvor de vil hen." SMART-facilitator.

Kom på kursus

Du kan blive facilitator ved at deltage på et SMART-facilitatorkursus. På kurset får du den grundlæggende viden, der er nødvendig for at kunne afholde et SMART Recovery møde. Kurset indeholder teoretiske og praktiske øvelser, som afprøves sammen med de andre kursister.

Færdigheder og viden trænes og fastholdes bedst ude i virkeligheden. Derfor anbefaler vi, at nyuddannede SMART-facilitatorer hurtigt stiller op som føl hos en anden facilitator og på den måde bliver med-facilitator i en periode, inden de eventuelt selv opstarter et møde.

Det er en god idé, hvis to nyuddannede starter et nyt møde op sammen. Det er både rart og gavnligt at have en at støtte sig til.

Du kan se, hvornår det næste kursus finder sted og tilmelde dig her.

Enhver der afholder et møde beskrevet som et SMART Recovery møde eller ved hjælp af SMART Recovery’s materialer er forpligtet til at gennemføre et facilitatorkursus forinden.

 
Det kræver især lyst, tid og vedholdenhed

At være SMART-facilitator kræver først og fremmest tid, lyst og tilstrækkeligt stabile livsomstændigheder. Selvom det ikke er alverden at afse nogle timer om ugen til at afholde møde, er det vigtigt at være indstillet på at være vedholdende for at gruppemøderne skal blive en succes – især, hvis man opstarter et nyt møde, hvor der ikke i forvejen er deltagere.

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed at have kendskab til afhængighed. Det kan være fra ens eget liv enten som bruger eller pårørende, eller det kan være fra sit professionelle liv, hvor dit arbejde eller uddannelse har givet dig indblik i recovery. Uanset hvad, er det vigtigste, at du har mod på at få kendskab til det at have en dårlig vane og kæmpe med at blive fri af afhængighed.

For at finde ud af om det er noget for dig, kan du:

  • Deltage i SMART-møder, inden du tilmelder dig facilitatorkurset.

  • Hvis du i forvejen er deltager på et SMART-møde, så prøv kræfter med at lave et værktøj på tavlen eller stå for check-ud runden og oplev hvordan det er at have facilitator-rollen.

  • Gennemfør facilitatorkurset. Det er ikke et krav, at man skal opstarte et møde eller blive med-facilitator efter endt uddannelse. Efter kurset kan du gå i tænkeboks og vende tilbage en anden gang, når du har besluttet dig. Og selvfølgelig fortsætte som almindelig mødedeltager, hvis du har lyst og behov.
 
Vores forventninger til dig som facilitator

Selvom det at være SMART-facilitator er et frivilligt arbejde, skal facilitatorer være bevidste om, at de er repræsentanter for SMART.

SMART Recovery’s ry og fremtidige succes afhænger af facilitatorerne, som forpligter sig til at:
  • Overholde facilitator-adfærdskodekset.
  • Registrere alle møderne hos SMART Recovery Danmark.
  • Afholde møderne i henhold til SMART Recovery’s mødestruktur.
  • Være tro mod SMART Recovery’s  koncept og værktøjer.
  • Bekendtgøre mødets retningslinjer ved hvert møde.

Overvejer du at blive facilitator? Skriv til info@smartrecovery.dk.  

Alle der fuldfører uddannelsen, modtager et certifikat for færdiggørelse.

 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram